۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

روزهای پایانی سال

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه شدن شهروندان در خانه ها، شهر تهران به دور از شلوغی و هیاهوی سال های گذشته روزهای پایانی سال ١٣٩٨ را سپری می کند.
عکاس: ساناز دریایی
روزهای پایانی سال 1

روزهای پایانی سال 1

روزهای پایانی سال 2

روزهای پایانی سال 2

روزهای پایانی سال 3

روزهای پایانی سال 3

روزهای پایانی سال 4

روزهای پایانی سال 4

روزهای پایانی سال 5

روزهای پایانی سال 5

روزهای پایانی سال 6

روزهای پایانی سال 6

روزهای پایانی سال 7

روزهای پایانی سال 7

روزهای پایانی سال 8

روزهای پایانی سال 8

روزهای پایانی سال 9

روزهای پایانی سال 9

روزهای پایانی سال 10

روزهای پایانی سال 10

روزهای پایانی سال 11

روزهای پایانی سال 11

روزهای پایانی سال 12

روزهای پایانی سال 12

روزهای پایانی سال 13

روزهای پایانی سال 13

روزهای پایانی سال 14

روزهای پایانی سال 14

روزهای پایانی سال 15

روزهای پایانی سال 15

روزهای پایانی سال 16

روزهای پایانی سال 16

روزهای پایانی سال 17

روزهای پایانی سال 17

روزهای پایانی سال 18

روزهای پایانی سال 18

روزهای پایانی سال 19

روزهای پایانی سال 19

روزهای پایانی سال 20

روزهای پایانی سال 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید