۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

ضدعفونی معابر سطح شهر

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
صبح روز دوشنبه 26 اسفند ماه 1398، کارکنان شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر تهران، اقدام به ضدعفونی معابر منطقه 1 شهرداری تهران نمودند .
عکاس: سبحان فرج ون
ضدعفونی معابر سطح شهر 1

ضدعفونی معابر سطح شهر 1

ضدعفونی معابر سطح شهر 2

ضدعفونی معابر سطح شهر 2

ضدعفونی معابر سطح شهر 3

ضدعفونی معابر سطح شهر 3

ضدعفونی معابر سطح شهر 4

ضدعفونی معابر سطح شهر 4

ضدعفونی معابر سطح شهر 5

ضدعفونی معابر سطح شهر 5

ضدعفونی معابر سطح شهر 6

ضدعفونی معابر سطح شهر 6

ضدعفونی معابر سطح شهر 7

ضدعفونی معابر سطح شهر 7

ضدعفونی معابر سطح شهر 8

ضدعفونی معابر سطح شهر 8

ضدعفونی معابر سطح شهر 9

ضدعفونی معابر سطح شهر 9

ضدعفونی معابر سطح شهر 10

ضدعفونی معابر سطح شهر 10

ضدعفونی معابر سطح شهر 11

ضدعفونی معابر سطح شهر 11

ضدعفونی معابر سطح شهر 12

ضدعفونی معابر سطح شهر 12

ضدعفونی معابر سطح شهر 13

ضدعفونی معابر سطح شهر 13

ضدعفونی معابر سطح شهر 14

ضدعفونی معابر سطح شهر 14

ضدعفونی معابر سطح شهر 15

ضدعفونی معابر سطح شهر 15

ضدعفونی معابر سطح شهر 16

ضدعفونی معابر سطح شهر 16

ضدعفونی معابر سطح شهر 17

ضدعفونی معابر سطح شهر 17

ضدعفونی معابر سطح شهر 18

ضدعفونی معابر سطح شهر 18

ضدعفونی معابر سطح شهر 19

ضدعفونی معابر سطح شهر 19

ضدعفونی معابر سطح شهر 20

ضدعفونی معابر سطح شهر 20

ضدعفونی معابر سطح شهر 21

ضدعفونی معابر سطح شهر 21

ضدعفونی معابر سطح شهر 22

ضدعفونی معابر سطح شهر 22

ضدعفونی معابر سطح شهر 23

ضدعفونی معابر سطح شهر 23

ضدعفونی معابر سطح شهر 24

ضدعفونی معابر سطح شهر 24

ضدعفونی معابر سطح شهر 25

ضدعفونی معابر سطح شهر 25

ضدعفونی معابر سطح شهر 26

ضدعفونی معابر سطح شهر 26

ضدعفونی معابر سطح شهر 27

ضدعفونی معابر سطح شهر 27

ضدعفونی معابر سطح شهر 28

ضدعفونی معابر سطح شهر 28

ضدعفونی معابر سطح شهر 29

ضدعفونی معابر سطح شهر 29

ضدعفونی معابر سطح شهر 30

ضدعفونی معابر سطح شهر 30

ضدعفونی معابر سطح شهر 31

ضدعفونی معابر سطح شهر 31

ضدعفونی معابر سطح شهر 32

ضدعفونی معابر سطح شهر 32

ضدعفونی معابر سطح شهر 33

ضدعفونی معابر سطح شهر 33

ضدعفونی معابر سطح شهر 34

ضدعفونی معابر سطح شهر 34

ضدعفونی معابر سطح شهر 35

ضدعفونی معابر سطح شهر 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید