عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران شامگاه یک شنبه 25 اسفند ماه از میدان یوسف آباد انجام شد .
عکاس: وحید شیخی
عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 1

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 1

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 2

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 2

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 3

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 3

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 4

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 4

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 5

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 5

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 6

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 6

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 7

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 7

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 8

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 8

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 9

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 9

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 10

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 10

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 11

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 11

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 12

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 12

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 13

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 13

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 14

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 14

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 15

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 15

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 16

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 16

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 17

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 17

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 18

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 18

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 19

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 19

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 20

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 20

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 21

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 21

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 22

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 22

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 23

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 23

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 24

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 24

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 25

عملیات ضد عفونی معابر وتجهیزات شهری در منطقه 6 شهرداری تهران 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید