ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
شامگاه روز یکشنبه 25 اسفند ماه 1398، کارکنان سازمان آتش نشانی شهرداری تهران برای پیشگیری از شیوع کرونا در سطح شهر، معابر منطقه 5 شهرداری را ضدعفونی کردند .
عکاس: سبحان فرج ون

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 1

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 2

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 3

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 4

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 5

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 6

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 7

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 8

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 9

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 10

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 11

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 12

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 13

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 14

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 16

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 17

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 18

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 19

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 20

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 21

ضدعفونی معابر توسط سازمان آتش نشانی 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید