۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا توسط معاونت خدمات شهری منطقه ۲۲ و با همکاری سمن ها در منطقه ۲۲ برگزار شد.مدیران و پرسنل معاونت خدمات شهری این منطقه با همراهی نهادهای مردمی ماسک و دستکش بین کودکان کار توزیع کردند .در این پویش مردمی تب شهروندان نیز توسط تب سنج کنترل شد.
عکاس: امیر گلی پور
پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 1

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 1

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 2

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 2

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 3

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 3

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 4

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 4

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 5

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 5

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 6

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 6

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 7

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 7

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 8

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 8

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 9

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 9

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 10

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 10

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 11

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 11

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 12

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 12

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 13

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 13

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 14

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 14

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 15

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 15

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 16

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 16

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 17

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 17

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 18

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 18

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 19

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 19

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 20

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 20

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 21

پویش حمایت از کودکان کار در برابر کرونا 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید