مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
صبح امروز سه شنبه 20 اسفند دکتر پیروز حناچی شهردار تهران با حضور در خیابان ولیعصر در مراسم کاشت درخت شرکت کرد و یک چنار هم در حاشیه خیابان کاشت.
عکاس: وحید شیخی
مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 1

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 1

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 2

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 2

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 3

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 3

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 4

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 4

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 5

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 5

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 6

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 6

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 7

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 7

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 8

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 8

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 9

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 9

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 10

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 10

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 11

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 11

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 12

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 12

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 13

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 13

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 14

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 14

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 15

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 15

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 16

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 16

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 17

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 17

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 18

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 18

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 19

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 19

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 20

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 20

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 21

مراسم کاشت درخت در خیابان ولیعصر 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید