جشنواره تخم مرغ های نوروزی

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
هنرمندان منتخب جشنواره تخم مرغ های نوروزی در خیابان ولیعصر اثر خود را برای نمایش در سطح شهر آماده می کنند.
عکاس: وحید شیخی
جشنواره تخم مرغ های نوروزی 1

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 1

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 2

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 2

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 3

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 3

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 4

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 4

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 5

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 5

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 6

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 6

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 7

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 7

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 8

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 8

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 9

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 9

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 10

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 10

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 11

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 11

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 12

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 12

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 13

جشنواره تخم مرغ های نوروزی 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید