طرح ضدعفونی معابر شهری

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
شامگاه روز شنبه 17 اسفند ماه 1398، طرح ضد عفونی معابر شهری به همت سپاه ناحیه مقاومت بسیج حضرت ولیعصر (عج) و شهرداری منطقه 6 و با مشارکت گروه جهادی شهید صادقی در سطح منطقه اجرا گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
طرح ضدعفونی معابر شهری 1

طرح ضدعفونی معابر شهری 1

طرح ضدعفونی معابر شهری 2

طرح ضدعفونی معابر شهری 2

طرح ضدعفونی معابر شهری 3

طرح ضدعفونی معابر شهری 3

طرح ضدعفونی معابر شهری 4

طرح ضدعفونی معابر شهری 4

طرح ضدعفونی معابر شهری 5

طرح ضدعفونی معابر شهری 5

طرح ضدعفونی معابر شهری 6

طرح ضدعفونی معابر شهری 6

طرح ضدعفونی معابر شهری 7

طرح ضدعفونی معابر شهری 7

طرح ضدعفونی معابر شهری 8

طرح ضدعفونی معابر شهری 8

طرح ضدعفونی معابر شهری 9

طرح ضدعفونی معابر شهری 9

طرح ضدعفونی معابر شهری 10

طرح ضدعفونی معابر شهری 10

طرح ضدعفونی معابر شهری 11

طرح ضدعفونی معابر شهری 11

طرح ضدعفونی معابر شهری 12

طرح ضدعفونی معابر شهری 12

طرح ضدعفونی معابر شهری 13

طرح ضدعفونی معابر شهری 13

طرح ضدعفونی معابر شهری 14

طرح ضدعفونی معابر شهری 14

طرح ضدعفونی معابر شهری 15

طرح ضدعفونی معابر شهری 15

طرح ضدعفونی معابر شهری 16

طرح ضدعفونی معابر شهری 16

طرح ضدعفونی معابر شهری 17

طرح ضدعفونی معابر شهری 17

طرح ضدعفونی معابر شهری 18

طرح ضدعفونی معابر شهری 18

طرح ضدعفونی معابر شهری 19

طرح ضدعفونی معابر شهری 19

طرح ضدعفونی معابر شهری 20

طرح ضدعفونی معابر شهری 20

طرح ضدعفونی معابر شهری 21

طرح ضدعفونی معابر شهری 21

طرح ضدعفونی معابر شهری 22

طرح ضدعفونی معابر شهری 22

طرح ضدعفونی معابر شهری 23

طرح ضدعفونی معابر شهری 23

طرح ضدعفونی معابر شهری 24

طرح ضدعفونی معابر شهری 24

طرح ضدعفونی معابر شهری 25

طرح ضدعفونی معابر شهری 25

طرح ضدعفونی معابر شهری 26

طرح ضدعفونی معابر شهری 26

طرح ضدعفونی معابر شهری 27

طرح ضدعفونی معابر شهری 27

طرح ضدعفونی معابر شهری 28

طرح ضدعفونی معابر شهری 28

طرح ضدعفونی معابر شهری 29

طرح ضدعفونی معابر شهری 29

طرح ضدعفونی معابر شهری 30

طرح ضدعفونی معابر شهری 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید