۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع)

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
همزمان با فرا رسیدن ولادت امام علی (ع) و روز پدر، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با پرسه زدن در سطح شهر، از عده اى از پاکبانان سطح شهر تقدیر کرد و برای حفظ ایمنی و رعایت بهداشت به آنها دستکش و ماسک داد.
عکاس: شایان محرابی
تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 1

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 1

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 2

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 2

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 3

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 3

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 4

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 4

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 5

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 5

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 6

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 6

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 7

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 7

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 8

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 8

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 9

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 9

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 10

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 10

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 11

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 11

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 12

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 12

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 13

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 13

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 14

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 14

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 15

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 15

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 16

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 16

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 17

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 17

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 18

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 18

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 19

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 19

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 20

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 20

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 21

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 21

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 22

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 22

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 23

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 23

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 24

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 24

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 25

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 25

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 26

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 26

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 27

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 27

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 28

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 28

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 29

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 29

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 30

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 30

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 31

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 31

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 32

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 32

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 33

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 33

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 34

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 34

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 35

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 35

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 36

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 36

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 37

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 37

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 38

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 38

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 39

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 39

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 40

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 40

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 41

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 41

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 42

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 42

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 43

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 43

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 44

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 44

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 45

تقدیر از پاکبانان شهر به مناسبت ولادت امام علی(ع) 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید