ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2

۱۶ اسفند ۱۳۹۸
عملیات ضدعفونی و پاکسازی توسط شهرداری تهران صبح جمعه 16 اسفند در بازار تجریش و حاشیه آن انجام شد.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/3ck