عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع)

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
عملیات ضدعفونی کردن امامزاده صالح(ع) توسط واحد شیمیایی آتش نشانی تهران، صبح جمعه 16 اسفند 1398 انجام شد.
عکاس: شایان محرابی

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 1

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 2

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 3

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 4

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 5

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 6

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 7

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 8

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 9

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 10

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 11

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 12

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 13

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 14

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 15

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 16

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 17

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 18

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 19

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 21

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 22

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 23

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 24

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 25

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 26

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 27

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 28

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 29

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 30

عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع) 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید