۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران صبح امروز جمعه 16 اسفند حدفاصل بین میدان ونک و خیابان انقلاب انجام شد .
عکاس: وحید شیخی
عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 1

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 1

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 2

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 2

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 3

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 3

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 4

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 4

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 5

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 5

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 6

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 6

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 7

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 7

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 8

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 8

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 9

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 9

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 10

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 10

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 11

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 11

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 12

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 12

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 13

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 13

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 14

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 14

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 15

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 15

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 16

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 16

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 17

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 17

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 18

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 18

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 19

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 19

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 20

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 20

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 21

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 21

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 22

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 22

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 23

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 23

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 24

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 24

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 25

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 25

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 26

عملیات گسترده ضدعفونی خیابان ولیعصر (عج) توسط آتش نشانان تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید