ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
صبح روز پنجشنبه 15 اسفند ماه 1398، نیروهای شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی معابر شهری را ضد عفونی و پاکسازی کردند .
عکاس: سبحان فرج ون

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 1

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 2

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 3

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 4

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 5

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 6

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 7

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 8

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 9

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 10

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 11

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 12

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 13

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 14

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 15

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 16

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 17

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 18

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 19

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 20

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 21

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 22

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 23

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 24

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 25

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 26

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 27

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 28

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 29

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 30

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 31

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 32

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 33

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 34

ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید