ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
بامداد روز پنجشنبه 15 اسفند بازار تهران توسط آتش نشانی، ضد عفونی و پاکسازی شد.
عکاس: وحید شیخی

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 1

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 2

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 3

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 4

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 5

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 6

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 7

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 8

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 9

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 10

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 11

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 12

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 13

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 14

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 15

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 16

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 17

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 18

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 19

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 20

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 21

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 22

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 23

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 24

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 25

ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید