۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
چهارشنبه 14 اسفند 1398پس از پایان جلسه دولت و در آستانه روز ملی درختکاری و هفته منابع طبیعی یک اصله نهال سیب در محوطه مجموعه تاریخی- فرهنگی سعدآباد تهران غرس کرد. همزمان با کاشت درخت توسط رییس جمهور، پروژه ۱۲۹۰ هکتار جنگل کاری در قالب طرح کمر بند سبز پیرامون شهر تهران نیز افتتاح و به بهره برداری رسید.
عکاس: president.ir
کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 1

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 1

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 3

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 3

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 4

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 4

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 5

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 5

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 6

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 6

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 7

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 7

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 8

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 8

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 9

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 9

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 10

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 10

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 11

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 11

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 12

کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید