۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

طرح ضدعفونی معابر شهری

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
بامداد روز چهارشنبه 14 اسفند ماه 1398، طرح ضد عفونی معابر شهری به همت سپاه ناحیه مقاومت بسیج حضرت ولیعصر (عج) و شهرداری منطقه 6 و با مشارکت گروه جهادی شهید صادقی در سطح منطقه اجرا گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
طرح ضدعفونی معابر شهری 1

طرح ضدعفونی معابر شهری 1

طرح ضدعفونی معابر شهری 2

طرح ضدعفونی معابر شهری 2

طرح ضدعفونی معابر شهری 3

طرح ضدعفونی معابر شهری 3

طرح ضدعفونی معابر شهری 4

طرح ضدعفونی معابر شهری 4

طرح ضدعفونی معابر شهری 5

طرح ضدعفونی معابر شهری 5

طرح ضدعفونی معابر شهری 6

طرح ضدعفونی معابر شهری 6

طرح ضدعفونی معابر شهری 7

طرح ضدعفونی معابر شهری 7

طرح ضدعفونی معابر شهری 8

طرح ضدعفونی معابر شهری 8

طرح ضدعفونی معابر شهری 9

طرح ضدعفونی معابر شهری 9

طرح ضدعفونی معابر شهری 10

طرح ضدعفونی معابر شهری 10

طرح ضدعفونی معابر شهری 11

طرح ضدعفونی معابر شهری 11

طرح ضدعفونی معابر شهری 12

طرح ضدعفونی معابر شهری 12

طرح ضدعفونی معابر شهری 13

طرح ضدعفونی معابر شهری 13

طرح ضدعفونی معابر شهری 14

طرح ضدعفونی معابر شهری 14

طرح ضدعفونی معابر شهری 15

طرح ضدعفونی معابر شهری 15

طرح ضدعفونی معابر شهری 16

طرح ضدعفونی معابر شهری 16

طرح ضدعفونی معابر شهری 17

طرح ضدعفونی معابر شهری 17

طرح ضدعفونی معابر شهری 18

طرح ضدعفونی معابر شهری 18

طرح ضدعفونی معابر شهری 19

طرح ضدعفونی معابر شهری 19

طرح ضدعفونی معابر شهری 20

طرح ضدعفونی معابر شهری 20

طرح ضدعفونی معابر شهری 21

طرح ضدعفونی معابر شهری 21

طرح ضدعفونی معابر شهری 22

طرح ضدعفونی معابر شهری 22

طرح ضدعفونی معابر شهری 23

طرح ضدعفونی معابر شهری 23

طرح ضدعفونی معابر شهری 24

طرح ضدعفونی معابر شهری 24

طرح ضدعفونی معابر شهری 25

طرح ضدعفونی معابر شهری 25

طرح ضدعفونی معابر شهری 26

طرح ضدعفونی معابر شهری 26

طرح ضدعفونی معابر شهری 27

طرح ضدعفونی معابر شهری 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید