عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
با توجه به مثبت اعلام شدن نمونه‌هایی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران، اتوبوسرانی تهران در ذیل سیاست‌ها و بخش‌نامه‌های مصوب وزارت بهداشت، برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، عملیات ضدعفونی کردن اتوبوس های شهری را سه شنبه 13 اسفند ماه 1398 در پایانه اتوبوسرانی فیاض بخش انجام داد.
عکاس: شایان محرابی
عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 1

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 1

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 2

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 2

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 3

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 3

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 4

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 4

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 5

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 5

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 6

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 6

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 7

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 7

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 8

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 8

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 9

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 9

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 10

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 10

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 11

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 11

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 12

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 12

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 13

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 13

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 14

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 14

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 15

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 15

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 16

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 16

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 17

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 17

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 18

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 18

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 19

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 19

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 20

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 20

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 21

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 21

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 22

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 22

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 23

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 23

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 24

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 24

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 25

عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید