۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

فروشگاه شهروند بوستان

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران و به دنبال آن در شهر تهران، فروشگاه شهروند به صورت اینترنتی و حضوری اقلام و کالاهای اساسی را برای شهروندان تهرانی تامین می کند . دمای بدن رانندگان و سرنشینان خودرو در هنگام ورود به پارکینگ فروشگاه به وسیله تب سنج مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین در درب های ورودی فروشگاه مایع ضدعفونی کننده و دستکش و ماسک برای استفاده شهروندان قرار گرفته است . دمای بدن کارکنان توسط تب سنج بررسی می شود و همچنین به وسیله ماسک و دستکش نیز تجهیز گردیده اند . شهروندان تهرانی می توانند به مراجعه به وبسایت www.shahrvand.ir به صورت اینترنتی از فروشگاه شهروند خرید کنند .
عکاس: سبحان فرج ون
فروشگاه شهروند بوستان 1

فروشگاه شهروند بوستان 1

فروشگاه شهروند بوستان 2

فروشگاه شهروند بوستان 2

فروشگاه شهروند بوستان 3

فروشگاه شهروند بوستان 3

فروشگاه شهروند بوستان 4

فروشگاه شهروند بوستان 4

فروشگاه شهروند بوستان 5

فروشگاه شهروند بوستان 5

فروشگاه شهروند بوستان 6

فروشگاه شهروند بوستان 6

فروشگاه شهروند بوستان 7

فروشگاه شهروند بوستان 7

فروشگاه شهروند بوستان 8

فروشگاه شهروند بوستان 8

فروشگاه شهروند بوستان 9

فروشگاه شهروند بوستان 9

فروشگاه شهروند بوستان 10

فروشگاه شهروند بوستان 10

فروشگاه شهروند بوستان 11

فروشگاه شهروند بوستان 11

فروشگاه شهروند بوستان 12

فروشگاه شهروند بوستان 12

فروشگاه شهروند بوستان 13

فروشگاه شهروند بوستان 13

فروشگاه شهروند بوستان 14

فروشگاه شهروند بوستان 14

فروشگاه شهروند بوستان 15

فروشگاه شهروند بوستان 15

فروشگاه شهروند بوستان 16

فروشگاه شهروند بوستان 16

فروشگاه شهروند بوستان 17

فروشگاه شهروند بوستان 17

فروشگاه شهروند بوستان 18

فروشگاه شهروند بوستان 18

فروشگاه شهروند بوستان 19

فروشگاه شهروند بوستان 19

فروشگاه شهروند بوستان 20

فروشگاه شهروند بوستان 20

فروشگاه شهروند بوستان 21

فروشگاه شهروند بوستان 21

فروشگاه شهروند بوستان 22

فروشگاه شهروند بوستان 22

فروشگاه شهروند بوستان 23

فروشگاه شهروند بوستان 23

فروشگاه شهروند بوستان 24

فروشگاه شهروند بوستان 24

فروشگاه شهروند بوستان 25

فروشگاه شهروند بوستان 25

فروشگاه شهروند بوستان 26

فروشگاه شهروند بوستان 26

فروشگاه شهروند بوستان 27

فروشگاه شهروند بوستان 27

فروشگاه شهروند بوستان 28

فروشگاه شهروند بوستان 28

فروشگاه شهروند بوستان 29

فروشگاه شهروند بوستان 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید