فروشگاه شهروند بوستان

۱۳ اسفند ۱۳۹۸
با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران و به دنبال آن در شهر تهران، فروشگاه شهروند به صورت اینترنتی و حضوری اقلام و کالاهای اساسی را برای شهروندان تهرانی تامین می کند . دمای بدن رانندگان و سرنشینان خودرو در هنگام ورود به پارکینگ فروشگاه به وسیله تب سنج مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین در درب های ورودی فروشگاه مایع ضدعفونی کننده و دستکش و ماسک برای استفاده شهروندان قرار گرفته است . دمای بدن کارکنان توسط تب سنج بررسی می شود و همچنین به وسیله ماسک و دستکش نیز تجهیز گردیده اند . شهروندان تهرانی می توانند به مراجعه به وبسایت www.shahrvand.ir به صورت اینترنتی از فروشگاه شهروند خرید کنند .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/3at