بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری در پایانه فیاض بخش سه شنبه 13 اسفند 1398 بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 1

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 1

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 2

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 2

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 3

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 3

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 4

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 4

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 5

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 5

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 6

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 6

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 7

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 7

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 8

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 8

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 9

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 9

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 10

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 10

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 11

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 11

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 12

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 12

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 13

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 13

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 14

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 14

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 15

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 15

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 16

بازدید شهردار تهران از عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید