۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دویست و دومین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
صبح روز یکشنبه 11 اسفند ماه 1398، دویست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور 15 نفر از اعضا و ریاست محسن هاشمی رفسنجانی و نایب رئیسی ابراهیم امینی در صحن شورای شهر تهران برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
دویست و دومین جلسه شورای شهر 1

دویست و دومین جلسه شورای شهر 1

دویست و دومین جلسه شورای شهر 2

دویست و دومین جلسه شورای شهر 2

دویست و دومین جلسه شورای شهر 3

دویست و دومین جلسه شورای شهر 3

دویست و دومین جلسه شورای شهر 4

دویست و دومین جلسه شورای شهر 4

دویست و دومین جلسه شورای شهر 5

دویست و دومین جلسه شورای شهر 5

دویست و دومین جلسه شورای شهر 6

دویست و دومین جلسه شورای شهر 6

دویست و دومین جلسه شورای شهر 7

دویست و دومین جلسه شورای شهر 7

دویست و دومین جلسه شورای شهر 8

دویست و دومین جلسه شورای شهر 8

دویست و دومین جلسه شورای شهر 9

دویست و دومین جلسه شورای شهر 9

دویست و دومین جلسه شورای شهر 10

دویست و دومین جلسه شورای شهر 10

دویست و دومین جلسه شورای شهر 11

دویست و دومین جلسه شورای شهر 11

دویست و دومین جلسه شورای شهر 12

دویست و دومین جلسه شورای شهر 12

دویست و دومین جلسه شورای شهر 13

دویست و دومین جلسه شورای شهر 13

دویست و دومین جلسه شورای شهر 14

دویست و دومین جلسه شورای شهر 14

دویست و دومین جلسه شورای شهر 15

دویست و دومین جلسه شورای شهر 15

دویست و دومین جلسه شورای شهر 16

دویست و دومین جلسه شورای شهر 16

دویست و دومین جلسه شورای شهر 17

دویست و دومین جلسه شورای شهر 17

دویست و دومین جلسه شورای شهر 18

دویست و دومین جلسه شورای شهر 18

دویست و دومین جلسه شورای شهر 19

دویست و دومین جلسه شورای شهر 19

دویست و دومین جلسه شورای شهر 20

دویست و دومین جلسه شورای شهر 20

دویست و دومین جلسه شورای شهر 21

دویست و دومین جلسه شورای شهر 21

دویست و دومین جلسه شورای شهر 22

دویست و دومین جلسه شورای شهر 22

دویست و دومین جلسه شورای شهر 23

دویست و دومین جلسه شورای شهر 23

دویست و دومین جلسه شورای شهر 24

دویست و دومین جلسه شورای شهر 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید