بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی

تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۸
امروز سه شنبه 7 اسفند مصطفی کاظمی مدیر کل حوزه دفتر شهردار، مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهردار به همراه غلامحسین محمدی رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، مهدی داوری رییس سازمان آتش نشانی و ... با توجه به باراش باران از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی از رود دره ها و مسیل های شهر تهران بازدید کردند.
عکاس: احسان رأفتی داریان

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 1

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 2

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 3

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 6

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 8

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 10

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 11

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 12

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 13

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 14

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 15

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 16

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 17

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 18

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 19

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 20

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 21

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 22

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 23

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 24

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 25

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 26

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 27

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 28

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 29

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 30

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 31

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 32

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 33

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 34

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 35

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 36

بازدید مدیران شهری از لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید