لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی-1

۶ اسفند ۱۳۹۸
در پی بارش باران در روز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398، برای جلوگیری از انباشت آب های سطحی و طغیان رودخانه ها، لایروبی و رسوب زدایی شبکه جمع آوری آبهای سطحی انجام شد .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/4bp