مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی»

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» جشنواره فیلم فجر، ساعت 18:30 دوشنبه 28 بهمن ماه در تالار ایوان شمس برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 1

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 2

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 3

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 4

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 6

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 7

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 8

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 9

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 10

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 11

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 12

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 13

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 14

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 15

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 16

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 17

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 18

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 19

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 20

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 21

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 22

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 23

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 24

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 25

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 26

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 27

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 28

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 29

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 30

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 31

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 32

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 33

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 34

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 35

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 36

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 38

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 39

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 40

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 41

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 42

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 43

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 44

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 45

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 46

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 47

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 48

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 49

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 50

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 51

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» 52

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید