مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مجموعه ورزشی قمربنی هاشم در جنوب تهران در زمینی به مساحت 5 هکتار احداث شده که در 25000 متر آن بنایی در 8 طبقه ساخته شده است. این ورزشگاه شامل فضاهای ورزشی و فرهنگی میباشد که فضاهای ورزشی آن عبارتند از استخر- سونا – جکوزی – هیدروتراپی - ماساژ- زمین چمن بزرگ و کوچک - سالن فوتسال – بسکتبال – والیبال نشسته – گلبال نابینایان – سالن تیراندازی – اسلحه بازی و تپانچه – سالن بدنسازی (مخصوص جانبازان و معلولین) - سالن شطرنج – سالن امفی تئاتر و پیست ویلچررانی که در پشت بام ساختمان این ورزشگاه احداث شده است.
عکاس: سعید زارعیان
مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 1

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 1

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 2

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 2

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 3

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 3

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 4

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 4

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 5

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 5

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 7

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 7

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 8

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 8

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 9

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 9

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 10

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 10

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 11

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 11

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 12

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 12

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 14

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 14

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 15

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 15

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 17

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 17

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 18

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 18

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 19

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 19

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 20

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 20

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 21

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 21

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 22

مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید