بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
آقای دکتر علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و دکتر الهام فخاری عضو شورای شهر تهران صبح امروز جمعه 25 بهمن از پارکینگ پروانه بازدید کردند.
عکاس: وحید شیخی
بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 1

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 1

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 2

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 2

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 3

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 3

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 4

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 4

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 5

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 5

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 6

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 6

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 7

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 7

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 8

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 8

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 9

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 9

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 10

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 10

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 11

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 11

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 12

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 12

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 13

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 13

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 14

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 14

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 15

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 15

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 16

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 16

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 17

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 17

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 18

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 18

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 19

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 19

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 20

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 20

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 21

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 21

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 22

بازدید دکتر علی اعطا از پارکینگ پروانه 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید