دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى رییس دفتر امور جنسیتى برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در ابوظبی امارات دیدار کرد.
عکاس: شایان محرابی
دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 1

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 1

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 2

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 2

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 3

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 3

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 4

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 4

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 5

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 5

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 6

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 6

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 7

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 7

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 8

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 8

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 9

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 9

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 10

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 10

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 11

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 11

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 12

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 12

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 13

دیدار زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با آنجلا مواى 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید