۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران در ابوظبی امارات برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 1

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 1

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 2

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 2

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 3

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 3

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 4

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 4

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 5

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 5

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 6

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 6

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 7

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 7

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 8

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 8

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 9

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 9

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 10

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 10

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 11

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 11

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 12

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 12

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 13

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 13

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 14

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 14

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 15

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 15

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 16

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 16

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 17

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 17

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 18

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 18

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 19

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 19

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 20

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 20

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 21

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 21

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 22

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 22

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 23

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 23

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 24

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 24

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 25

نشست تخصصى فرهنگ و نوآورى در مدیریت شهرى تهران 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید