اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار وحدت برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 1

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 1

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 2

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 2

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 3

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 3

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 4

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 4

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 5

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 5

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 6

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 6

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 7

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 7

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 8

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 8

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 9

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 9

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 10

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 10

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 11

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 11

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 12

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 12

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 13

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 13

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 14

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 14

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 15

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 15

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 16

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 16

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 17

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 17

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 18

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 18

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 19

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 19

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 20

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 20

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 21

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 21

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 22

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 22

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 23

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 23

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 24

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 24

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 25

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 25

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 26

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 26

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 27

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 27

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 28

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 28

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 29

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 29

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 30

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید