۷ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن -3

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
پاکبانان شهرداری تهران در پایان مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، شهر را برای تردد راحت تر شهروندان آماده میکند.
عکاس: احمد آقاسیانی
خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 1

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 1

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 2

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 2

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 3

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 3

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 4

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 4

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 5

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 5

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 6

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 6

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 7

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 7

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 8

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 8

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 9

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 9

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 10

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 10

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 11

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 11

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 12

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 12

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 13

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 13

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 20

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 20

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 14

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 14

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 15

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 15

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 16

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 16

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 17

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 17

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 18

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 18

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 19

خدمات شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2 19

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید