خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
شهرداری تهران در حاشیه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن خدمات نظافتی و حمل و نقل عمومی رایگان به مردم ارائه داد .
عکاس: سبحان فرج ون
خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 1

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 1

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 2

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 2

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 3

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 3

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 4

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 4

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 5

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 5

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 6

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 6

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 7

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 7

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 8

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 8

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 9

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 9

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 10

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 10

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 11

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 11

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 12

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 12

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 13

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 13

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 14

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 14

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 15

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 15

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 16

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 16

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 17

خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی 22 بهمن 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید