خدمت رسانی مترو در راهپیمایی ۲۲ بهمن

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
در حاشیه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه سال 1398، مترو تهران خدمات خود رو به صورت رایگان به مردم ارائه داد .
عکاس: سبحان فرج ون
خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 1

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 1

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 2

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 2

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 3

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 3

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 4

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 4

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 5

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 5

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 6

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 6

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 7

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 7

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 8

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 8

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 9

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 9

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 10

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 10

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 11

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 11

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 12

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 12

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 13

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 13

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 14

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 14

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 15

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 15

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 16

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 16

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 17

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 17

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 18

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 18

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 19

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 19

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 20

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 20

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 21

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 21

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 22

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 22

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 23

خدمت رسانی مترو در راهپیمایی 22 بهمن 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید