بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران از نمایشگاه مجمع جهای شهری در ابوظبی امارات بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 1

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 1

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 2

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 2

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 3

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 3

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 5

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 5

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 6

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 6

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 7

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 7

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 8

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 8

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 9

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 9

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 10

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 10

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 11

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 11

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 12

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 12

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 13

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 13

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 14

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 14

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 15

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 15

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 16

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 16

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 18

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 18

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 19

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 19

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 20

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 20

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 22

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 22

بازدید پیروز حناچی از نمايشگاه مجمع جهای شهری 23

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 23

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 24

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 24

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 25

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 25

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 26

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 26

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 27

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهای شهری 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید