میزگرد دولت های محلی و منطقه ای

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
میزگرد دولت های محلی و منطقه ای در حاشیه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات با سخنرانى محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 1

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 1

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 2

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 2

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 3

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 3

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 4

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 4

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 5

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 5

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 6

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 6

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 7

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 7

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 8

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 8

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 9

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 9

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 10

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 10

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 11

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 11

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 12

میزگرد دولت های محلی و منطقه ای 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید