۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
پنل تخصصى ورای کلانشهرها، آیزوکارپ با سخنرانى دکتر یوسفى، معاون علم و فناورى مرکز مطالعات و برنامه ریزى شهر تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 1

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 1

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 2

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 2

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 3

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 3

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 4

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 4

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 5

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 5

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 6

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 6

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 7

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 7

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 8

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 8

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 9

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 9

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 10

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 10

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 11

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 11

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 12

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 12

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 13

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 13

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 14

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 14

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 15

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 15

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 16

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 16

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 17

پنل تخصصى کلانشهرها، آیزوکارپ 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید