افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات با حضور شهردار تهران پیروز حناچی برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 1

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 1

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 2

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 2

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 3

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 3

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 4

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 4

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 5

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 5

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 6

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 6

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 7

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 7

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 8

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 8

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 9

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 9

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 10

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 10

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 11

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 11

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 12

افتتاح مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید