۷ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

شهردار شب غلامحسین محمدی

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به همراه معاونان این مرکز یکشنبه شب 20 آذر ماه 1398 برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
شهردار شب غلامحسین محمدی 1

شهردار شب غلامحسین محمدی 1

شهردار شب غلامحسین محمدی 2

شهردار شب غلامحسین محمدی 2

شهردار شب غلامحسین محمدی 3

شهردار شب غلامحسین محمدی 3

شهردار شب غلامحسین محمدی 4

شهردار شب غلامحسین محمدی 4

شهردار شب غلامحسین محمدی 5

شهردار شب غلامحسین محمدی 5

شهردار شب غلامحسین محمدی 6

شهردار شب غلامحسین محمدی 6

شهردار شب غلامحسین محمدی 7

شهردار شب غلامحسین محمدی 7

شهردار شب غلامحسین محمدی 8

شهردار شب غلامحسین محمدی 8

شهردار شب غلامحسین محمدی 9

شهردار شب غلامحسین محمدی 9

شهردار شب غلامحسین محمدی 10

شهردار شب غلامحسین محمدی 10

شهردار شب غلامحسین محمدی 11

شهردار شب غلامحسین محمدی 11

شهردار شب غلامحسین محمدی 12

شهردار شب غلامحسین محمدی 12

شهردار شب غلامحسین محمدی 13

شهردار شب غلامحسین محمدی 13

شهردار شب غلامحسین محمدی 14

شهردار شب غلامحسین محمدی 14

شهردار شب غلامحسین محمدی 15

شهردار شب غلامحسین محمدی 15

شهردار شب غلامحسین محمدی 16

شهردار شب غلامحسین محمدی 16

شهردار شب غلامحسین محمدی 17

شهردار شب غلامحسین محمدی 17

شهردار شب غلامحسین محمدی 18

شهردار شب غلامحسین محمدی 18

شهردار شب غلامحسین محمدی 19

شهردار شب غلامحسین محمدی 19

شهردار شب غلامحسین محمدی 20

شهردار شب غلامحسین محمدی 20

شهردار شب غلامحسین محمدی 21

شهردار شب غلامحسین محمدی 21

شهردار شب غلامحسین محمدی 22

شهردار شب غلامحسین محمدی 22

شهردار شب غلامحسین محمدی 23

شهردار شب غلامحسین محمدی 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید