شهردار شب غلامحسین محمدی

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به همراه معاونان این مرکز یکشنبه شب 20 آذر ماه 1398 برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
شهردار شب غلامحسین محمدی 1

شهردار شب غلامحسین محمدی 1

شهردار شب غلامحسین محمدی 2

شهردار شب غلامحسین محمدی 2

شهردار شب غلامحسین محمدی 3

شهردار شب غلامحسین محمدی 3

شهردار شب غلامحسین محمدی 4

شهردار شب غلامحسین محمدی 4

شهردار شب غلامحسین محمدی 5

شهردار شب غلامحسین محمدی 5

شهردار شب غلامحسین محمدی 6

شهردار شب غلامحسین محمدی 6

شهردار شب غلامحسین محمدی 7

شهردار شب غلامحسین محمدی 7

شهردار شب غلامحسین محمدی 8

شهردار شب غلامحسین محمدی 8

شهردار شب غلامحسین محمدی 9

شهردار شب غلامحسین محمدی 9

شهردار شب غلامحسین محمدی 10

شهردار شب غلامحسین محمدی 10

شهردار شب غلامحسین محمدی 11

شهردار شب غلامحسین محمدی 11

شهردار شب غلامحسین محمدی 12

شهردار شب غلامحسین محمدی 12

شهردار شب غلامحسین محمدی 13

شهردار شب غلامحسین محمدی 13

شهردار شب غلامحسین محمدی 14

شهردار شب غلامحسین محمدی 14

شهردار شب غلامحسین محمدی 15

شهردار شب غلامحسین محمدی 15

شهردار شب غلامحسین محمدی 16

شهردار شب غلامحسین محمدی 16

شهردار شب غلامحسین محمدی 17

شهردار شب غلامحسین محمدی 17

شهردار شب غلامحسین محمدی 18

شهردار شب غلامحسین محمدی 18

شهردار شب غلامحسین محمدی 19

شهردار شب غلامحسین محمدی 19

شهردار شب غلامحسین محمدی 20

شهردار شب غلامحسین محمدی 20

شهردار شب غلامحسین محمدی 21

شهردار شب غلامحسین محمدی 21

شهردار شب غلامحسین محمدی 22

شهردار شب غلامحسین محمدی 22

شهردار شب غلامحسین محمدی 23

شهردار شب غلامحسین محمدی 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید