۷ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات با حضور و سخنرانی پیروز حناچی برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 1

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 1

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 2

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 2

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 3

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 3

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 4

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 4

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 5

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 5

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 6

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 6

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 7

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 7

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 8

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 8

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 9

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 9

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 10

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 10

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 11

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 11

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 12

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 12

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 13

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 13

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 14

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 14

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 15

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 15

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 16

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 16

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 17

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 17

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 18

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 18

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 19

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 19

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید