۷ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری ظهر امروز شنبه 19 بهمن با حضور معاونین و شهرداران مناطق و جمعی از معلولان برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 1

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 1

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 2

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 2

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 3

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 3

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 4

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 4

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 5

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 5

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 6

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 6

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 7

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 7

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 8

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 8

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 9

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 9

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 10

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 10

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 11

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 11

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 12

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 12

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 13

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 13

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 14

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 14

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 15

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 15

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 16

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 16

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 17

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 17

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 18

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 18

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 19

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 19

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 20

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 20

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 21

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 21

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 22

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 22

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 23

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید