بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری ظهر امروز شنبه 19 بهمن با حضور معاونین و شهرداران مناطق و جمعی از معلولان برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 1

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 1

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 2

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 2

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 3

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 3

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 4

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 4

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 5

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 5

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 6

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 6

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 7

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 7

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 8

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 8

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 9

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 9

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 10

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 10

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 11

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 11

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 12

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 12

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 13

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 13

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 14

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 14

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 15

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 15

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 16

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 16

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 17

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 17

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 18

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 18

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 19

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 19

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 20

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 20

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 21

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 21

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 22

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 22

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 23

بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید