بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بخش نمایشگاهى مجمع جهانى شهرى با شرکت بیش از ٢٠ هزار نفر از مدیران و سایت گذاران مدیریت شهرى دنیا در ابوظبى در حال برگزارى است.
عکاس: شایان محرابی
بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 1

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 1

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 2

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 2

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 4

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 4

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 6

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 6

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 7

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 7

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 9

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 9

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 10

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 10

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 11

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 11

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 12

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 12

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 13

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 13

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 14

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 14

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 15

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 15

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 16

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 16

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 17

بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه مجمع جهانی شهری در ابوظبی امارات 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید