۷ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
شهردار تهران و چند تن از مدیران شهری با حضور در پردیس ملت از روند برگزاری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر بازدید کردند.
عکاس: میلاد بهشتی
حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 1

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 1

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 2

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 2

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 3

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 3

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 4

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 4

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 5

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 5

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 6

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 6

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 9

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 9

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 10

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 10

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 11

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 11

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 12

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 12

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 13

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 13

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 15

حضور شهردار تهران در کاخ جشنواره فیلم فجر 15

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید