دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
نودویکمین شهرآورد پایتخت ، هفدهم بهمن ماه بین تیم های فونبال استقلال و پرسپولیس تهران برگزار شد.این بازی پس از 90 دقیقه با نتیجه 2بر2به پایان رسید.
عکاس: امیر گلی پور
دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 1

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 1

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 2

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 2

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 3

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 3

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 4

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 4

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 5

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 5

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 6

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 6

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 7

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 7

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 8

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 8

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 9

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 9

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 10

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 10

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 11

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 11

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 12

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 12

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 13

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 13

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 14

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 14

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 15

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 15

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 16

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 16

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 17

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 17

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 18

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 18

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 19

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 19

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 20

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 20

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 21

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 21

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 22

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 22

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 23

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 23

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 24

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 24

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 25

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 25

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 26

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 26

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 27

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 27

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 28

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 28

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 29

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 29

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 30

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 30

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 31

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 31

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 32

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 32

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 33

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 33

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 34

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 34

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 35

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 35

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 36

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 36

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 37

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 37

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 38

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 38

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 39

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 39

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 40

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید