۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره)

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
آیین تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) و همچنی تجدید بیعت با مقام معظم رهبری(مدظله العالی) با حضو پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، سید حسن خمینی متولی آرامگاه سید روح‌الله خمینی(ره) و اعضای شورای اسلامی شهر چهارشنبه 16 بهمن ماه 1398 برگزار شد
عکاس: شایان محرابی
تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 1

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 1

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 2

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 2

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 3

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 3

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 4

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 4

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 5

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 5

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 6

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 6

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 7

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 7

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 8

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 8

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 9

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 9

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 10

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 10

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 11

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 11

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 12

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 12

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 13

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 13

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 14

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 14

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 15

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 15

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 16

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 16

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 17

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 17

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 18

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 18

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 19

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 19

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 20

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 20

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 21

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 21

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 22

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 22

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 23

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 23

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 24

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 24

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 25

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 25

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 26

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 26

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 27

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 27

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 28

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 28

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 29

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 29

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 30

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 30

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 31

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 31

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 32

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 32

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 33

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 33

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 34

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 34

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 35

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 35

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 36

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 36

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 37

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 37

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 38

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 38

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 39

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 39

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 40

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 40

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 41

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 41

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 42

تجدید میثاق مدیران شهرداری تهران با آرمان های امام خمینی(ره) 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید