صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
صبح روز سه شنبه 15 بهمن ماه 1398، صد و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور 18 نفر از اعضا و ریاست محسن هاشمی رفسنجانی در صحن شورای شهر تهران برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 1

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 1

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 2

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 2

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 3

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 3

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 4

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 4

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 5

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 5

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 6

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 6

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 7

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 7

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 8

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 8

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 9

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 9

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 10

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 10

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 11

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 11

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 12

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 12

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 13

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 13

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 14

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 14

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 15

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 15

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 16

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 16

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 17

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 17

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 18

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 18

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 19

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 19

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 20

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 20

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 21

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 21

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 22

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 22

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 23

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 23

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 24

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 24

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 25

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 25

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 26

صد و نود و ششمین جلسه شورای شهر 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید