۷ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
مراسم همرزم با شقایق ویژه رزمندگان معزز شاغل در شهرداری تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران سه شنبه 15 بهمن 1398 در برج میلاد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 1

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 1

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 2

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 2

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 3

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 3

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 4

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 4

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 5

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 5

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 6

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 6

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 7

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 7

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 8

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 8

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 9

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 9

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 10

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 10

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 11

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 11

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 12

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 12

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 13

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 13

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 14

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 14

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 15

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 15

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 16

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 16

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 17

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 17

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 18

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 18

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 19

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 19

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 20

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 20

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 21

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 21

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 22

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 22

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 23

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 23

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 24

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 24

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 25

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 25

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 26

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 26

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 27

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 27

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 28

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 28

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 29

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 29

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 30

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 30

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 31

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 31

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 32

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 32

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید