مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
مراسم همرزم با شقایق ویژه رزمندگان معزز شاغل در شهرداری تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران سه شنبه 15 بهمن 1398 در برج میلاد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 1

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 1

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 2

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 2

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 3

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 3

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 4

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 4

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 5

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 5

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 6

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 6

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 7

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 7

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 8

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 8

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 9

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 9

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 10

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 10

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 11

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 11

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 12

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 12

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 13

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 13

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 14

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 14

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 15

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 15

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 16

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 16

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 17

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 17

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 18

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 18

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 19

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 19

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 20

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 20

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 21

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 21

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 22

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 22

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 23

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 23

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 24

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 24

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 25

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 25

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 26

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 26

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 27

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 27

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 28

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 28

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 29

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 29

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 30

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 30

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 31

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 31

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 32

مراسم همرزم با شقایق با حضور شهردار تهران 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید