۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران با فیلیپ تیبو سفیر فرانسه دوشنبه 14 بهمن 1398 دیدار کرد
عکاس: شایان محرابی
دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 1

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 1

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 2

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 2

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 3

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 3

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 4

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 4

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 5

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 5

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 6

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 6

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 7

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 7

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 8

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 8

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 9

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 9

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 10

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 10

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 11

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 11

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 12

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 12

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 13

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 13

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 14

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 14

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 15

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 15

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 16

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 16

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 17

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 17

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 18

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 18

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 19

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 19

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 20

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 20

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 21

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 21

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 22

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 22

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 23

دیدار شهردار تهران با سفیر فرانسه 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید