افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
مراسم افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران ارشد شهرداری تهران دوشنبه 14 بهمن ماه 1398 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 1

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 2

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 3

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 5

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 6

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 7

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 8

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 9

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 10

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 11

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 12

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 13

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 14

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 15

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 16

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 17

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 18

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 19

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 20

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 21

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 22

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 23

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 24

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 25

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 26

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 27

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 28

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 29

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 30

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 31

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 32

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 33

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 34

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 35

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 36

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 37

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 38

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 39

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 40

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 41

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 42

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 43

افتتاح پروژه زیرگذر استاد معین 4

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید