۷ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز دوشنبه 14 بهمن ماه 1398، مرکز همایش سپهر در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی و دکتر خوشنویس رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شهری افتتاح گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 1

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 1

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 2

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 2

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 3

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 3

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 5

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 5

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 6

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 6

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 7

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 7

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 8

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 8

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 9

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 9

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 10

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 10

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 11

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 11

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 12

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 12

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 13

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 13

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 14

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 14

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 15

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 15

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 16

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 16

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 17

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 17

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 18

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 18

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 19

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 19

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 20

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 20

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 21

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 21

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 22

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 22

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 23

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 23

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 24

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 24

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 25

آیین افتتاح مرکز همایش سپهر 25

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید