جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان به همت موسسه هنرمندان پیشکسوت و با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و بازیگران محمد شیری، رضا بنفشه خواه، زهرا سعیدی، صدیقه کیانفر، یدالله کابلی، علیرضا زرین دست، سیروس گرجستانی، قباد شیوا، محمود پاک نیت، علی فریدونی، جواد علیزاده در هتل لاله برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 1

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 2

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 3

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 4

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 5

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 6

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 7

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 8

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 9

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 10

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 11

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 12

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 13

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 14

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 15

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 16

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 17

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 18

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 19

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 20

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 21

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 22

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 23

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 24

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 25

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 26

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 27

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 28

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 29

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 30

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 31

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 32

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 33

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 34

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 35

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 36

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 37

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد زمستان 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید