نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز یکشنبه 13 بهمن 1398، نشست خبری حامد مظاهریان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران با حضور اصحاب رسانه در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 1

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 1

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 2

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 2

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 3

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 3

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 4

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 4

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 5

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 5

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 6

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 6

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 7

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 7

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 8

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 8

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 9

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 9

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 10

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 10

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 11

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 11

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 12

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 12

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 13

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 13

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 14

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 14

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 15

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 15

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 16

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 16

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 17

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 17

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 18

نشست خبری معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید