۷ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تقدیم لایحه بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
صبح روز یکشنبه 13 بهمن ماه 1398، در صد و نود و پنجمین جلسه شورای شهر، با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری، بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر تقدیم گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 1

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 1

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 2

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 2

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 3

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 3

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 4

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 4

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 5

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 5

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 6

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 6

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 7

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 7

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 8

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 8

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 9

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 9

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 10

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 10

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 11

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 11

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 12

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 12

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 13

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 13

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 14

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 14

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 15

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 15

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 16

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 16

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 17

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 17

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 1

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 1

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 2

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 2

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 3

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 3

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 4

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 4

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 5

تقدیم بودجه 1399 شهرداری تهران به شورای شهر 5

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید